האם תשלום במזומן הופך אתכם לעבריינים

מכרתם את האוטו הישן והקונה רוצה לשלם במזומן. מותר או אסור ?

צבעתם את הבית והצבעי מבקש מזומן. מותר או אסור ?

אתם רוצים להעביר מתנה מזומן לילד שלכם כדי לקנות אוטו. מותר או אסור ?

ומה לגבי שכר דירה? מותר או אסור ?

ב- 2019 נכנס לתוקפו “החוק לצמצום השימוש במזומן” שקובע הגבלות וקנסות על העברות של מזומנים ושיקים, בין אנשים פרטיים וגם בין עסקים. המאמר הזה הוא הראשון בסדרה של 4 מאמרים שיפרטו את הנושאים החשובים של חוק צמצום השימוש במזומן, והוא ממתמקד בהעברות מזומן אצל אנשים פרטיים. המאמרים הבאים יתמקדו בהעברות מזומן אצל עסקים ובסעיפים נוספים בחוק.

 

מה קובע החוק ?

שני עקרונות בסיסיים בחוק: ראשית, החוק עושה הבחנה בין אנשים פרטיים לבין עסקים. שנית, החוק קובע הגבלות רק על העברות של מזומן ושיקים, בחוק אין כל הגבלה על העברות אחרות כמו העברות בנקאיות, כרטיסי אשראי, אפליקציות התשלומים של הבנקים או פייפאל.

 

לגבי אנשים פרטיים:

החוק מגדיר שבעה מקרים בהם יחולו הגבלות על העברת מזומן בין אנשים פרטיים: עסקה בין שני אנשים פרטיים, מכירה לעסק, קניה מעסק, הלוואה, תרומה, מתנה ושכר עבודה. לכל אחד מהמקרים האלה החוק מגדיר הגבלה על התשלום האפשרי במזומן. להלן פירוט כל אחד מהמקרים.

 

מקרה ראשון: עסקה בין שני אנשים פרטיים – למשל כשאתם מוכרים אוטו או דירה לאדם פרטי אחר.

במקרה זה ההגבלה היא של 50,000 ₪ לעסקה. בעסקה בין שני אנשים פרטיים של עד 50,000 ₪ – אפשר לשלם או לקבל את כל העסקה במזומן. אבל בעסקה מעל 50,000 ₪ – אפשר לשלם או לקבל במזומן מקסימום 10% ממנה, וכל השאר בכל דרך חוקית אחרת שהיא לא מזומן. שימו לב שיש הגבלה שבכל מקרה אי אפשר לשלם או לקבל יותר מ- 50,000 ₪ במזומן, ולא משנה מהו גובה העסקה.

מה זה אומר בפועל? דוגמאות: מכרתם את האוטו שלכם ב- 40,000 ₪ לאדם פרטי אחר, אפשר את כל הסכום לקבל במזומן, כי זה מתחת למגבלה של 50,000 ₪. אבל אם מכרתם את האוטו שלכם ב- 70,000 ₪ לאדם פרטי אחר, אתם יכולים לקבל גג 7,000 ₪ במזומן (10% מהעסקה). שימו לב שבכל מקרה יש הגבלה של 50,000 ₪ במזומן, כך שאם מכרתם דירה ב- 2,000,000 שקל לאדם פרטי אחר, לא תוכלו לקבל 200,000 ₪ (10%) במזומן, אלא מקסימום 50,000 ₪ במזומן ולא יותר.

 

למקרה זה נכנס גם נושא שכר הדירה, ולגביו נקבע, שכל תשלום בפועל יבחן לפי המגבלה של 50,000 ₪. כך שאם שכר הדירה משולם חודש בחודשו, כל תשלום חודשי יבחן מול 50,000 ₪, ואם שכר הדירה משולם אחת ל- 3 חודשים, אז התשלום התלת-חודשי יבחן לפי המגבלה של 50,000 ₪. זה אומר שפרקטית, אם אתם לא שוכרים דירת יוקרה עם שכר דירה יקר מאד, סביר להניח שאין לכם הגבלה לשלם את כל שכר הדירה שלכם במזומן.

 

מקרה שני: כאשר אדם פרטי מוכר משהו לעסק – למשל מכרתם את האוטו המשומש שלכם למגרש מכוניות.

במקרה זה יחולו אותן ההגבלות כמו על עסקה בין שני אנשים פרטיים – כלומר עד 50,000 ₪ לעסקה מותר לקבל את הכל במזומן. מעל 50,000 ש”ח – מותר לקבל גג 10% מהעסקה במזומן ובכל מקרה לא יותר מ- 50,000 שקל במזומן ולא משנה מה גובה העסקה.

 

מקרה שלישי: קניה מעסק או מאיש מקצוע – למשל כל רכישה בחנות (ברחוב או באינטרנט), כל הזמנת עבודה מאיש מקצוע, תשלום לטכנאי, למוסכניק, לשיפוצניק וכו’.

 

במקרה זה החוק קבע הגבלה של 11,000 ₪ לעסקה. זה אומר שבעסקת רכישה של עד 11,000 ₪ – מותר לכם לשלם הכל במזומן. בעסקת רכישה מעל 11,000 ₪ – מותר לכם לשלם גג 10% במזומן, וכל השאר בכל דרך חוקית שאינה מזומן. בכל מקרה תחול הגבלה של תשלום מקסימום 11,000 ₪ במזומן לעסקה.

 

דוגמא: צבעתם את הבית והצבעי ביקש 5,000 שקל – מותר לכם לשלם לו הכל במזומן. אבל אם שיפצתם את הבית והשיפוצניק מבקש 80,000 ₪, מותר לכם לשלם לו במזומן גג 8,000 ₪, 10% מהעסקה. כמו כן, אם שיפצתם את הבית ב- 150,000 שקל, מותר

 

לכם לשלם לו גג 11,000 שקל במזומן, ולא משנה בכמה שיפצתם את הבית.

 
 

מקרה רביעי: שכר עבודה

במקרה זה גם חל כלל ה- 11,000 ₪ אבל עם טוויסט. החוק קובע שבכל מקרה שאדם פרטי מקבל או משלם שכר עבודה (לדוגמא כשאתם משלמים למטפלת או לעוזרת), אזי בשכר עבודה של עד 11,000 ₪ אפשר לשלם הכל במזומן, אבל אם שכר העבודה הוא יותר מ- 11,000 ₪ – אסור לשלם דבר במזומן, אפילו לא שקל אחד! כל שכר העבודה מהשקל הראשון צריך להיות משולם בשיק או בהעברה בנקאית.

 
 

מקרה חמישי: הלוואה

כאן צריך לשים לב – אם מדובר בהלוואה ממוסד בנקאי מפוקח, כלומר הלוואה מבנק, מחברת ביטוח, או מכל מוסד מסודר שקיבל רשיון מהמדינה – אז לא יחולו כל הגבלות על ההלוואה וניתן לקבל את כולה במזומן, לא משנה מה גובה ההלוואה. אבל אם אתם לוקחים הלוואה שהיא לא ממוסד בנקאי מפוקח, למשל הלוואה מעסק אחר, מחבר או ממקום העבודה, אז תחול ההגבלה של 11,000 שקל. כלומר, בהלוואה עד 11,000 ₪ – ניתן לקבל את כולה במזומן. אבל בהלוואה מעל 11,000 ₪, מותר לקבל מקסימום 10% ממנה במזומן ואת כל השאר בדרך אחרת. גם כאן חלה הגבלה של 11,000 ₪ העברה במזומן, ולא משנה מה גובה ההלוואה.

 
 

מקרה שישי: תרומה

מקרה זה מתייחס לשני הכיוונים – גם כשאדם פרטי נותן תרומה וגם כשאדם פרטי מקבל תרומה, תחול ההגבלה של 11,000 ₪ לתרומה. כלומר בתרומה של עד 11,000 ₪ – ניתן לקבל את כולה במזומן. אבל בתרומה של מעל 11,000 ₪, ניתן לקבל מקסימום 10% ממנה במזומן וכל השאר בכל דרך אחרת חוקית. גם כאן תחול ההגבלה של מקסימום 11,000 ₪ במזומן ולא משנה מה גובה התרומה.

 

מקרה שביעי ואחרון: מתנה

במקרה זה חל כלל ה- 50,000 ₪. מתנה עד 50,000 ₪, ניתן לקבל או לשלם את כולה במזומן. מתנה מעל 50,000 ₪ – אפשר לקבל או לשלם רק 10% במזומן וכל השאר בכל דרך חוקית אחרת. ובכל מקרה תחול הגבלה של מקסימום 50,000 ₪ במזומן למתנה, ולא משנה מה הגובה שלה.

 
 

רגע, עצרו – מתנה? הלוואה? תרומה? ומה אם זה אבא שרוצה לתת מתנה לבן שלו, או אחות שרוצה לתת הלוואה לאח שלה – מה קורה במקרים אלה, האם גם כאן חלות הגבלות?

פה החוק בא לטובת האזרחים וקובע, שכל ההגבלות שפורטו בסעיפים הקודמים לא חלות על קרובי משפחה (עם חריג אחד). בין קרובי משפחה אפשר להעביר כל סכום במזומן, עם חריג אחד: שכר עבודה – במקרה של תשלום משכורת לקרוב משפחה יחול הכלל של 11,000 ₪ במזומן ולא יותר.

 

אלו הם עיקרי נושא המזומנים אצל אנשים פרטיים.

 
 

במאמרים הבאים יפורטו ההגבלות על העברות מזומן אצל עסקים, ההגבלות שיש על שיקים, גם אצל אנשים פרטיים וגם אצל עסקים, והקנסות שיחולו על כל אחד מהם.

 
 

בכל התייעצות כלכלית או פיננסית, צרו קשר דרך האתר או דף הפייסבוק.

 

משה פלדמן, רואה חשבון, “רואים רחוק יעוץ פיננסי” – תכנון כלכלי לעסקים וליחידים